Публичная оферта
про надання інформаційно-консультаційних послуг

Цей Договір є публічною офертою, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повній згоді з даним Договором, Користувачі приймають умови цієї оферти.

Відповідно до ст. ст. 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним і в разі прийняття викладених в оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа стає Замовником за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Оферти Замовником, в порядку, визначеному Офертою. Договір вважається укладеним (акцепт на оферту вважається отриманим Виконавцем) з моменту заповнення Замовником заявки на придбання Відеокурсу, або оплати вартості Послуг Виконавця, тобто з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця у розмірі, визначеному на Сайті Виконавця щодо обраного Замовником Відеокурсу.

Справжня оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі «Замовник») та є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://hi-ecom.com, https://savinkin.me та може надсилатися на електронну пошту Замовника (далі Договір) на наступних умовах:

1. Терміни та визначення

1.1. У цьому Договорі, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть такі значення:

1.1.1. «Відеокурс» та/або «Курс» — Аудіовізуальний або візуальний твір (кілька творів), що містять матеріали навчального характеру з певної тематики або конкретної галузі знань, призначений для особистого використання Замовником, який обирається дистанційно із запропонованих та розміщених на Сайті Виконавця.

1.1.2. «Договір» — Цей договір про надання послуг по реалізації інформаційного продукту, що містить навчальні матеріали. ‍

1.1.3. «Виконавець» — Фізична особа-підприємець Анiсiмов Володимир Олегович, ІПН 3491402513.

1.1.4. ‍«Ключ доступу» — пароль, серійний номер, що надається Власником Замовнику для можливості перегляду Об’єкту реалізації. Ключ доступу надається після повної оплати згідно умов цього Договору Об’єкту реалізації Замовником шляхом його спрямування на електронну пошту Замовника, яку він вказав при реєстрації.

1.1.5. ‍«Об’єкт реалізації» — Відеокурс у вигляді електронного файлу, закритий програмно-апаратним комплексом системи захисту контенту. Вартість Об’єкта реалізації вказана на Сайті.

1.1.6. «Замовник» — будь-яка особа, яка досягла достатнього обсягу прав, щоб акцептувати цей Договір, і володіє необхідною дієздатністю та/або досягла 18 років, яка сплатила вартість Об’єкту реалізації, в порядку, передбаченому цим Договором. У разі якщо дії, зазначені в пункті 2 Договору, фактично здійснені іншою особою, вважається, що така особа діяла в інтересах Замовника.

1.1.7. «Користувач» – будь-яка фізична особа, яка здійснює доступ на Сайт Виконавця і використовує ресурси Сайту за допомогою мережі інтернет.

1.1.8. ‍‍«Користувацький пристрій» — персональний комп’ютер, на якому можливий перегляд файлу, що містить Відеокурс.

1.1.9. ‍‍«Сайт» — Сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується через мережу Інтернет за мережевою адресою https://hi-ecom.com, https://savinkin.me.

1.1.10. Акцепт — повна і безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених в цьому Договорі.

1.2. Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Договору, тлумачаться Сторонами відповідно до чинного законодавства України. Назви заголовків (статей) Договору призначені виключно для зручності користування текстом Договору і буквального юридичного значення не мають.

1.3. Ця оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника з одночасною публікацією Договору про надання інформацйно-консультаційних послуг у новій редакції на Сайті, що набирає чинності в день розміщення на Сайті. Використовуючи Сайт Замовник (Користувач) стверджує, що ознайомлений і згодний з умовами чинної редакції Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг, розміщеної на Сайті у момент користування Сайтом. У разі відсутності такої згоди Замовник (Користувач) зобов’язаний відмовитись від доступу до Сайту і припинити використовувати матеріали і сервіси Сайту. Чинна редакція оферти розміщена за посиланням: https://hi-ecom.com.

2. Предмет Договору ‍

2.1. Договір укладається між Виконавцем та Замовником послуг у формі договору приєднання.

2.2. Датою укладення цього Договору (акцептом оферти) та моментом повного і беззаперечного прийняття Замовником умов цього Договору є дата заповнення Замовником заявки на придбання Курсу або дата оплати вартості Об’єкта реалізації на умовах, визначених цим Договором.

2.3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги, пов’язані з організацією та проведенням тренінгів та курсів в онлайн форматі по навчанню роботі на торговому майданчику «Amazon» (amazon.com), шляхом надання постійного доступу до користування Сайтом та супроводження куратором.

2.4. Замовник, під час отримання послуг від Виконавця, зобов’язується виконувати наступні умови, які вказуються у відповідній обраній Замовником програмі курсу (далі – “Пакет послуг”);

2.4.1. Переглянути всі відео-уроки, що передбачені програмою Відеокурсу та виконувати рекомендації куратора та Виконавця;

2.4.2. Виконувати домашні завдання згідно терміну, встановленому на онлайн-платформі та отримувати позитивні оцінки від куратора задля здійснення успішної торговельної діяльності;

2.4.3. Переглядати всі відео, які з’являються на онлайн-платформі Виконавця та розповідають про нововведення;

2.4.4. Зареєструвати всі облікові записи або придбати (придбати облікові записи), які необхідні для торгівлі на Amazon і показані у відео-уроках;

2.4.5. Створити обліковий запис професійного продавця на Amazon – Amazon Seller Central і підтвердити персональні дані або придбати готовий обліковий запис професійного продавця на Amazon – Amazon Seller Central;

2.4.6. Знайти 30 (тридцять) товарів на Amazon, які відповідають усім критеріям пошуку по Європi;

2.4.7. Додатково до п.2.4.6. знайти, визначену особистим куратором, кількість товарів, які відповідають усім критеріям пошуку по Європі;


2.4.8. Самостійно знайти постачальників для знайдених товарів, домовиться про поставку та зробити розрахунки, керуючись програмою навчання на Курсі;

2.4.9. Отримати підтвердження від куратора або Виконавця на замовлення тестових партій;

2.4.10. Відібрати з тестових партій товари, які підходять для масштабного замовлення за згодою куратора чи Виконавця;

2.4.11. За допомогою запропонованих на навчанні програм, стежити за актуальністю товарів та лідерами продажів, щоб вибраний товар мав найбільші продажі;

2.4.12. У разі виникнення проблем негайно звертатися до куратора або Виконавця та отримувати чіткий план заходів (дій) щодо врегулювання ситуації та успішної реалізації проекту.

2.5. Замовник здійснює акцепт цієї оферти, тільки після всебічного і повного ознайомлення з її умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

2.5.1. Заповнення Замовником заявки на придбання Програми;

2.5.2. Оплати Замовником у повному обсязі послуг і стверджує, що акцпетуючи цей Договір йому зрозумілі всі без винятку його положення.

2.6. Письмова форма цього Договору відповідно до ЗУ “Про електронну комерцію” додатково може підтверджуватись направленням електронного листа.

2.7. Детальний перелік та вартість надання Послуг розміщено на Сайті і діють до їх зміни на Сайті У випадку оплати Відеокурсу діють також протягом всього періоду, що оплачений Замовником.2.8. Виконавець не здійснює освітню, викладацьку чи педагогічну діяльність (діяльність, яка підлягає ліцензуванню) та не надає освітні послуги, не видає жодних сертифікатів, свідоцтв, дипломів тощо.

3. Умови Договору ‍

3.1. Якщо із Замовником не укладено іншого письмового договору або угоди, то договір з Виконавцем завжди включає в себе ті Умови та Положення, які викладені в цьому документі (далі — «Загальні умови»). Оферта є достатньою юридичною підставою для замовлення послуг і їх оплати.

3.2. Так як ми надаємо безліч різних послуг, для деяких з них можуть діяти додаткові умови, наприклад, додаткові гарантії повернення, умови відновлюваної платної підписки або ж обмежений термін акції — далі іменуються «Додаткові умови». В такому випадку, Додаткові умови є частиною Вашого Договору, укладеного з нами.

3.3. Додаткові умови Договору наведені в відповідних розділах Сайту, на сторінках замовлення послуг або які надсилаються вам електронним повідомленнями у вигляді електронних листів, квитанцій, рахунків та будь-яких інших електронних повідомлень.

3.4. ‍Ваш Договір з Виконавцем завжди включає такі умови: опис пакета послуг, термін і спосіб надання послуг та їх вартість — далі «Спеціальні умови».

3.5. Спеціальні умови публікуються безпосередньо на сторінках Веб-сайту https://hi-ecom.com, https://savinkin.me з описом продукту (послуги) на нашому Сайті або ж надсилаються Вам повідомленнями, які є частиною вашого Договору, укладеного з нами.

3.6. Всі умови Договору складають договір про користування послугами, укладений з Виконавцем. Ми залишаємо за собою право змінювати або вводити будь-які ДОДАТКОВІ і СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ Договору, обов’язкові для виконання. ДОДАТКОВІ І СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ Договору набирають законної сили і є обов’язковими до виконання Виконавцем та Замовником з дати їх розміщення та опублікування на Сайті.

3.7. ‍Користуючись Сайтом і замовляючи послуги, пропоновані на Сайті, ви робите акцепт оферти і укладаєте з нами договір на умовах викладених в цьому документі. Акцепт оферти рівносильний укладенню двосторонньої угоди в простій письмовій формі (ч. 2 ст. 640 Цивільного кодексу України).

3.8. Прийняття пропозиції щодо укладення Договору відбувається шляхом вчиненням дії, що свідчить про прийняття умов Договору на сторінці замовлення послуги на нашому Сайті; оплатою виставленого вам рахунку або інвойсу платіжної системи.

3.9. Акцепт оферти означає, що ви беззастережно приймаєте всі УМОВИ цього Договору. Якщо ви не згодні з усіма УМОВАМИ цього Договору або будь-яким окремим положенням цього Договору — покиньте Сайт і припиніть використовувати послуги Виконавця.

4. Вартість і опис послуг

4.1. Обсяг доступних вам послуг залежить від придбаного пакету послуг, які описані в п.2.4.1., 2.4.2.

4.2. Деякі курси навчання містять самостійну роботу і виконання певних завдань (домашніх завдань), які є частиною процесу надання послуг. ‍

4.3. Вартість Пакета публікується на сторінці замовлення послуг на нашому Сайті або які направляються вам електронними повідомленнями.

5. Замовлення послуг та надання доступу до користування послугами

5.1. ‍‍Користуючись Сайтом або послугами, ви приймаєте Умови, а також нашу Політику конфіденційності, яка опублікована за адресою https://hi-ecom.com, https://savinkin.me.

5.2. Перш ніж замовляти, оплачувати або користуватися послугами, уважно ознайомтеся з цим Договором. Якщо ви не згодні з його змістом, покиньте Сайт і припиніть використовувати наші послуги.

5.3. Якщо ви зареєструвалися на Сайті або оформили замовлення на пропоновані на Сайті послуги, або ж фактично користуєтеся нашими послугами, ви погоджуєтеся з тим, що ми можемо відправляти вам електронні листи, повідомлення та повідомлення, які містять рекламну інформацію: рекламні розсилки, інформацію про послуги і наших акціях (або акціях наших партнерів) електронній пошті, зазначеним вами при реєстрації або оформлення замовлення. При необхідності, ви завжди можете відмовитися від їх отримання.

5.4. Замовник погоджується з тим, що він не будете брати участь в діяльності, яка порушує функціонування Сайту, послуг або пов’язаних з ними серверів і мереж, а також діяльності, яка може паплюжити ділову репутацію Виконавця.

5.5. Виконавець приймає на себе повну відповідальність за порушення своїх зобов’язань, обумовлених в Умовах цього Договору, а також за всі наслідки цих порушень.

5.6. Доступ для завантаження Відеокурсу надається Замовникові за умови повної оплати вартості Відеокурсу на умовах, запропонованих Виконавцем зазначеного Відеокурса на Сайті і прийняття Замовником умов цього Договору.

5.7. Під несанкціонованим використанням відеокурсів в цьому Договорі мається на увазі використання відеокурсів способами, відмінними від тих, які передбачені наданої Виконавцем Замовникові не ексклюзивної ліцензії, зазначеної в п. 2 цього Договору. Надання доступу для перегляду Відеокурсу здійснюється після оплати, шляхом появи відповідного посилання для завантаження Відеокурсу на користувацький пристрій в Особистому кабінеті Замовника, або іншим способом.

5.8. Замовник самостійно забезпечує себе користувацьким пристроєм, і несе відповідальність за його функціонування (включаючи програмне забезпечення, встановлене на Користувальницьких пристроях), а також самостійно забезпечує себе доступ в мережу Інтернет.

5.9. Виконавець не несе відповідальність, за відображення Відеокурсів на Користувальницьких пристроях, якщо неможливість їх відтворення на Користувальницьких пристроях пов’язана з невідповідністю Користувальницьких пристроїв технічним вимогам, для відтворення на них Відеокурсу. Одночасно, Виконавець не несе відповідальність за неможливість завантаження Відеокурсу, придбаного Замовником, на користувацький пристрій, в зв’язку з низькою швидкістю Інтернет з’єднання, що використовується Замовником для завантаження Відеокурсу, або інших перешкод пов’язаних з Інтернетом.

5.10. Зміст Відеокурсу визначається Виконавцем і відповідає опису навчального курсу, представленого на Сайті.

5.11. Будь-яке використання Ключа доступу вважається здійсненим Замовником або третьою особою за дорученням Замовника.

5.12. Замовник несе ризики використання Ключа доступу третіми особами без згоди Замовника в разі, якщо таке використання стало можливим внаслідок невжиття Замовником відповідних запобіжних заходів.

6. Повернення коштів і перенесення термінів надання послуг

6.1. Виконавець не несе відповідальності за прямі чи непрямі збитки Замовника, у зв’язку із проходженням Відеокурсу останнім, так як на ефективність використання Замовником матеріалів Відеокурсу можуть впливати різноманітні відомі і невідомі Виконавцю фактори, такі як: працьовитість, рівень інтелектуального розвитку, розвиненість певних навичок та вмінь, цілеспрямованість та орієнтованість на результат, рівень творчості та багато інших індивідуальних якостей та персональних характеристик конкретної особи Замовника.

6.2. Замовник не має права в односторонньому порядку змінити умови або розірвати цей Договір та/або відмовитись від отримання послуг Виконавця, крім випадків, передбачених цим Договором.

6.3. Розірвання цього Договору може мати місце лише за спільною згодою обох Сторін.

6.4. У разі внесення передоплати Замовник має право вимагати повернення передоплати у разі порушення умов цього Договору Виконавцем.

6.5. Замовник має право відмовитися від послуг за цим Договором протягом 14 днів з дати укладення цього Договору, при цьому сума, коштів, що повертається Замовнику становить суму сплачених коштів:
– за вирахуванням вартості прослуханого матеріалу Відеокурсу, що залишається у Виконавця, як сума штрафу за односторонню відмову від Договору або інше порушення умов цього Договору ( % проходження визначається індивідуально згідно з пройденим матеріалом);
– за вирахуванням вартості адміністрування наданих послуг, що становить:
в Пакеті “Зроби сам” – грошовий еквівалент 110 євро
в Пакеті “С вашою допомогою” – грошовий еквівалент 200 євро
в Пакеті “Преміум” – грошовий еквівалент 260 євро

6.6. Виконавець має право в кожному окремому випадку повернути кошти Замовнику на вимогу останнього протягом 4 (чотирьох) місяців з дати укладення цього Договору лише за умови попереднього виконання Замовником пп. 2.4.1 – пп.2.4.12 п.2.4 ст. 2 цього Договору а також дотримуючи процедури, визначеної пп. 6.7.1.- п.6.7.5 п.6.7 ст.6 цього Договору. При цьому Виконавець залишає за собою право вирахувати із Замовника вартість прослуханого матеріалу Відеокурсу (% проходження визначається індивідуально згідно з пройденим матеріалом),
та вирахувати вартість адміністрування наданих послуг:
в Пакеті “Зроби сам” – грошовий еквівалент 110 євро
в Пакеті “З вашою допомогою” – грошовий еквівалент 200 євро
в Пакеті “Преміум” – грошовий еквівалент 260 євро

6.7. У випадках, передбачених цим Договором Замовник має право звернутися до Виконавця з метою повернення коштів, слідуючи наступній процедурі:

6.7.1. Звернутися із електронними листом на електронну пошту hiecom.assistent@gmail.com.

6.7.2. Дати можливість зробити аудит акаунту Замовника, товарів, та домашнього завдання. Для цього Замовнику потрібно надати доступ до свого акаунту та всіх документів для перевірки інформації.

6.7.3. Протягом 7 (семи) днів з моменту звернення Замовник отримує рекомендації щодо виправлення помилок.


6.7.4. Замовник зобов’язується протягом місяця виправити помилки з моменту отримання від Виконавця рекомендацій щодо виправлення помилок.

6.7.5. У разі виявлення помилок та недоліків у обліковому записі Замовника Виконавець надсилає Замовнику список доопрацювань та рекомендацій на електронну адресу останнього.


6.7.6. У разі невиконання Замовником даних доопрацювань у строк 1 (один) місяць з моменту отримання доопрацювань на електронну адресу, Замовник втрачає право на повернення коштів.

6.8. Щоб оформити повернення коштів, Замовнику необхідно подати заявку у довільній формі та копію першої сторінки паспорту на поштову адресу електронної скриньки hiecom.assistent@gmail.com.

6.9. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів у випадку, якщо він не скористався послугами за власним бажанням (не зайшов в обліковий запис, тощо) як зі своєї вини чи із вини третіх осіб, за поведінку яких Виконавець не несе відповідальності, або не скористався послугами з будь-яких технічних причин (відсутність електрики, Інтернету, поламки в телекомунікаційних пристроях).

6.10. У випадках передбачених п. 6.9 цього Договору сплачені грошові кошти за Відеокурс поверненню не підлягають і вважається, що послуги надані Виконавцем в повному обсязі та прийняті Замовником.

6.11. У разі дотримання Замовником всіх умов повернення коштів, викладених в цьому Договорі, строк повернення коштів становить 30 (тридцять) календарних днів.

6.12. Виконавець залишає за собою право встановлювати окремі правила для різних послуг та програм навчання.

7. Право на використання контенту

7.1. ‍Залежно від замовленого пакета послуг, ви отримуєте доступ до певного контенту (інформаційним і навчальних матеріалів), авторські та суміжні права на який захищені або в будь-якому випадку належать нам, незалежно від факту реєстрації та території їх дії.

7.2. Виконавець надає Замовнику неексклюзивне, непередаване право (обмежену ліцензію) на використання контенту в особистих цілях, на умовах цього Договору на весь термін надання послуг, якщо інше не передбачено умовами пакета послуг.

7.3. Замовник попереджений, що скрінкасти (відеозапис інформації, виведеної на екран комп’ютера) уроків і онлайн-трансляцій Виконавця, а також фото-, аудіо- і відеозйомка живих заходів (семінарів, майстер-класів, виступів) суворо заборонені. Тобто Замовнику заборонено використовувати, розповсюджувати матеріали, відео, та іншу інформацію Відеокурсу у комерційних та інших цілях, крім як особисте навчання. У разі порушення цієї вимоги, Виконавець має право заблокувати аккаунт Замовника і припинити надання послуг, без повернення вартості сплачених коштів за навчання. Така сума грошових коштів втримується Виконавцем в якості штрафу за грубе порушення умов цього Договору.

7.4. Всі матеріали, розміщені на сайті https://hi-ecom.com, https://savinkin.me і інших сайтах проекту, а також матеріали, надані в ході надання платних послуг (контент) Замовнику, є об’єктом авторського права, виключні права на використання яких, належать Виконавцю. Право використання контенту і матеріалів, що входять до складу Сайту або отриманих в процесі надання послуг, обмежена використанням контенту в особистих некомерційних цілях і не допускається в інших випадках.

7.5. Копіювання, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення і поширення матеріалів, розміщених на Сайті, або наданих Замовнику в ході надання послуг, так само як і використання контенту в комерційних цілях, без письмового дозволу правовласника, суворо заборонено і переслідується законом.

7.6. Будь-яке порушення авторських і суміжних прав переслідується відповідно до законодавства України та міжнародного законодавства, а також тягне настання цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

8. Відповідальність

8.1. Виконавець несе відповідальність за порушення умов надання послуг та надання послуг неналежної якості.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:

8.2.1. неможливість надання послуг з причин, які від Виконавця не залежать (включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належить Виконавцю);

8.2.2. за повні або часткові переривання надання послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших планових робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів (якщо Виконавець повідомив Замовника заздалегідь);

8.2.3. порушення безпеки обладнання і програмного забезпечення, використовуваного Замовником для отримання послуг;

8.2.4. втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;

8.2.5. будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

8.3. Замовник несете відповідальність за:

8.3.1. достовірність і правильність реєстраційних і платіжних даних, зазначених в процесі реєстрації на Сайті або оформленні замовлення;

8.3.2. використання третіми особами облікових даних Замовника, які використовуються для отримання доступу до послуг Виконавця;

8.3.3. використання контенту Виконавця, з метою подальшого перепродажу, розповсюдження або передачі третім особам;

8.3.4. порушення УМОВ користування Сайтом і послугами Виконавця;

8.3.5. порушення умов платежу (в тому числі купівлю Курсу в складчину);

8.3.6. втручання в роботу Сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід наших інструкцій;

8.3.7. публічні образи співробітників Виконавця або інших Замовників, використання нецензурних виразів, висловлювань еротичного, порнографічного та сексуального характеру, висловів, що пропагують та/або сприяють розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті чи ворожнечі, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги, або вислови з метою навмисної провокації інших Замовників Курсу та/або кураторів та/або Виконавця ( на Сайті, в соцмережах, внутрішніх чатах тощо).

8.4. У разі порушення Замовником умов будь-якого (одного) з пунктів 7.5, 8.3.1.-8.3.7, Виконавець може заблокувати акаунт Замовника, а також застосувати до Замовника штрафні санкції за порушення умов Договору у розмірі 100 % вартості обраного Курсу за кожне порушення.

8.5. Якщо Замовником не доведене протилежне, то вважається, що будь-які дії вчинені за допомогою його акаунту або паролю вважаються вчиненими ним особисто.

8.6. Фіксація порушень може бути здійснена скріншотами екранів, фактами доступу до Курсу третіх осіб, чи будь-яким іншим способом, що доводить порушення.

8.7. У разі виявлення Виконавцем порушень, визначених п.7.5 і 8.3.1-8.3.7 цього Договору, Замовник зобов’язаний протягом 10 днів з дня отримання вимоги на свою електрону пошту сплати штраф у розмірі, визначеному в п. 8.4. цього Договору за кожне порушення.

9. Гарантії Сторін

9.1. Приймаючи умови цієї Оферти Замовник, приймаючи умови цього Договору, бере на себе ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов’язаних із використанням знань, умінь, навичок, отриманих Замовником у ході надання Послуг.

9.2. Виконавець, не надає гарантій на безперебійність, безпеку, безпомилковість та точну відповідність послуг очікуванням Замовника до змісту послуг та отриманих ним результатів.

9.3. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які б зашкодили діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов’язаних договірними відносинами з Виконавцем, або суперечать законодавству України, міжнародним нормам та звичаям ділового обороту; дії Замовника спрямовані на отримання послуг і в них немає злого наміру, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу та публічного розповсюдження інформації, яка є власністю Виконавця.

9.4. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні та актуальні дані, у тому числі персональні дані, при заповненні Заявки на участь у Програмі, введенні будь-яких реєстраційних даних та здійсненні оплати та не використовує дані інших осіб (у в тому числі персональні дані).

9.5. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладання Договору.

9.6. Доступ до Програм надається «як є», і Виконавець не надає Замовнику жодних гарантій.

9.7. Виконавець гарантує Замовнику повернення сплачених ним коштів за доступ до Програм чи інших платних послуг відповідно до політики повернення коштів Виконавця.

9.8. Виконавець заявляє та гарантує, що йому належать всі та будь-які права інтелектуальної власності на інформацію що відображена на сторінках Сайту і в Програмах, і йому нічого не відомо про права інтелектуальної власності третіх осіб, які можуть бути порушені при укладенні цього Договору.

10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

10.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

10.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

10.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

10.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більш як 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

11. Інші умови ‍

11.1. Виконавець не дає жодних гарантій, що користування послугами Виконавця принесе очікуваний результат — Виконавець не може обіцяти Замовнику успіх.

11.2. Конкретні результати навчання залежать від чинників, на які Виконавець не може вплинути, наприклад, індивідуальні здібності до навчання, сумлінне виконання домашніх завдань і рекомендацій Виконавця. Тому результати різних клієнтів можуть сильно відрізнятися при користуванні одними і тими ж послугами.

11.3. Договір, його укладання та виконання, використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Договором або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Претензії від Користувачів приймаються на електронну адресу savinkinfop@gmail.com, office@hi-ecom.com. Термін розгляду претензії – до 10 (десяти) днів з дати її отримання.

11.5. Якщо суперечки між Виконавцем та Замовником щодо Договору не вирішені шляхом переговорів Сторін, вони підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством в суді.

11.6. У разі якщо одна чи більше положень Договору є з будь-якої причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, які залишаються в силі.

11.7. ‍Ми обробляємо вашу персональну інформацію відповідно до нашої Політики конфіденційності. Ви завжди можете знайти актуальну версію Політики конфіденційності на сайті за адресою https://hi-ecom.com, savinkin.me. Ці умови встановлюють правила збору, обробки та використання вашої персональної інформації. Зверніть увагу, що, користуючись сайтом або послугами, заповнюючи реєстраційні форми на сайті, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності та даєте згоду на збір і обробку ваших персональних даних та іншої персональної інформації. Якщо ви не згодні з положеннями Політики конфіденційності і описаними в ній правилами збору, обробки та використання персональної інформації, припиніть використовувати наші послуги та покиньте сайт.

12. Інформація про постачальника послуг

ФОП Куліша Олександр Олександрович.
ІПН 3242810792.
Юридична адреса: Україна, 65074, Одеська обл., місто Одеса, вул. Бреуса, будинок 26
e-mail: mail@hi-ecom.online
Made on
Tilda